Автосалон: +38(044) 299-54-80
Сервис: +38(044) 299-54-80
ООО «Автоцентр на Кольцевой»
Chery Jetour
CHERY
JETOUR
 
 


Умови виконання замовлення

 1. Загальне, скорочення, визначення та терміни.

 
Загальні умови регулюють виконання замовлення,  правові   норми  взаємовідносин  між Замовником і  Виконавцем (надалі автосервісним підприємством - АСП) щодо надання послуг  з  технічного  обслуговування  і ремонту  ТЗ та їхніх складових у відповідності до "Правил надання послуг з ТО і ремонту автомобільних транспортних засобів". Підпис Замовником Наряд-Замовлення є офіційним підтвердженням його згоди з даними Умовами. Термін "АСП" означає автосервісне підприємство. Термін "ТЗ" - транспортний засіб. Термін "Замовник" - власник ТЗ або його законний представник, що замовляє послуги у АСП та/або запасні частини і аксесуари і несе відповідальність за дотримання умов виконання Замовлення в частині зобов'язань Замовника і при цьому пред'являє відповідні документи, які засвідчують особу Замовника (паспорт, посвідчення для фізичних осіб і довіреність для представників юридичних осіб) та документи, як власника  транспортного  засобу (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, довіреність представника Замовника  оформлену у встановленому законодавством порядку). 
 
2. Приймання ТЗ. 
 
При прийманні  ТЗ на обслуговування/ремонт АСП оформляє договір - "Наряд-замовлення" з переліком узгоджених  робіт, що планується виконати та запчастинами і матеріалами, що планується використати. Підпис Замовником "Наряду-замовлення" в графі "Від Замовника" є офіційним підтвердженням його згоди зі змістом "Наряд-замовлення" - об`ємом та попередньою вартістю робіт і запасних частин (матеріалів), строками виконання робіт, комплектністю ТЗ (а також цінними речами, які знаходяться у ньому та пошкодженнями (дефектами), що виявлені) при прийманні ТЗ на АСП,  та з цими умовами виконання Замовлення.
Підпис "Наряд-замовлення" та акту передання-прийняття ТЗ у графі "Від Виконавця"  забезпечує відповідальне зберігання ТЗ на території АСП на період надання послуг з його обслуговування/ремонту, а також збереження речей, залишених в автомобілі і зазначених у акті передання-прийняття ТЗ та "Наряд-замовленні" (складеному акті прийому-передачі ТЗ якщо передбачалось його оформлення), його складових для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту. АСП не несе відповідальності за збереження речей, не зазначених в "Наряд-замовленні" (акті прийому-передачі ТЗ), його складових для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту. При передачі ТЗ для надання послуг з  обслуговування/ремонту додаткову сигналізацію та засоби запобігання викраданню ТЗ, якщо такі встановлені, Замовник повинен, перевести їх у сервісний режим або вимкнути та забезпечити доступ до всіх елементів (моторного та багажного відділень, агрегатів, систем, вузлів і т. д.) ТЗ.
Під час  приймання ТЗ, зі встановленим ГБО, на  АСП обов’язково перевіряється таких ТЗ на предмет можливості витоку газу з елементів ГБО за допомогою електронного газового детектору. Забороняється приймати ТЗ Замовників, зі встановленим ГБО, на  АСП у випадках відмови Замовника від проведення робіт по усуненню виявлених витоків газу в елементах ГБО, У разі приймання ТЗ, наявність виявлених витоків газу без виключень фіксується у акті передання-прийняття ТЗ.
 
3. Строки виконання Замовлення.
 
Замовлення виконується в строки, зазначені у "Наряд-замовленні", відповідно Замовник зобов'язаний прибути для прийняття автомобіля та здійснення остаточного розрахунку в обумовлений попередньо час. Якщо визначити строки виконання Замовлення попередньо неможливо, з огляду на складність робіт та/або умов поставки запасних частин (матеріалів),  АСП додатково інформує(письмово)  про строки виконання робіт та/або умови поставки запасних частин(матеріалів) і узгоджує із Замовником подальші умови виконання Замовлення.
Строк проведення робіт з гарантійного ремонту обчислюється з моменту надходження запасних частин, необхідних для відновлення технічно справного стану ТЗ, до складу запчастин АСП. У випадку виконання складного ремонту, який потребує особливих умов (наприклад звернення до заводу виробника), строки виконання послуг можуть перевищувати, визначені законодавством України.
 
4. Додаткові роботи, та особливості їх виконання. 
 
АСП негайно попереджає замовника і до прийняття узгодженого з ним рішення призупиняє виконання робіт у разі: виявлення дефектів ТЗ чи непридатності для застосування наданих замовником матеріалів і складових частин ТЗ; виникнення не передбачених і не залежних від АСП наслідків виконання вимог замовника щодо надання послуг технічного обслуговування і ремонту ТЗ.  Якщо замовник відмовляється від прийняття узгодженого рішення, АСП може відмовитися від подальшого виконання "Наряд-замовлення" і вимагати відшкодування витрат, пов'язаних з частковим виконанням "Наряд-замовлення", згідно із законодавством.
АСП залишає за собою право виконувати роботи, використовувати запчастини (матеріали), вартість яких попередньо не була узгоджена  із Замовником, але необхідне їх виконання (використання) з міркувань безпеки або забезпечення надійності ТЗ без додаткового узгодження із Замовником, якщо дана умова передбачена укладеним із замовником Договором та якщо вартість робіт не перевищує (попередньо узгодженої) загальної вартості  більше ніж на 10%. Якщо вартість додаткових робіт перевищує вищезазначену суму, АСП інформує письмово Замовника про вартість цих робіт і узгоджує порядок їх виконання. При відмові від виконання вищезазначених робіт, АСП знімає з себе відповідальність за безпеку використання даного ТЗ та його надійність, відповідні зауваження та рекомендації щодо потреби у виконанні робіт вносяться в акти виконаних робіт та передання-прийняття ТЗ (якщо передбачалося його оформлення) про що інформується Замовник, який зобов'язаний підтвердити своїм підписом, що він отримав відповідну інформацію.
 
5. Гарантійний ремонт та гарантійні зобов'язання щодо виконаних робіт, встановлених зап. частин та використаних матеріалів.
 
Гарантійні зобов'язання стосовно виконаних робіт (операцій) з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та їх складових частин (систем) та встановлені Виконавцем складові частини встановлюються на умовах, визначених розділом VIII  "Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014р. за № 615 (надалі - Правила) (редакції, чинній на момент виконання робіт), та наведені у Додатку 4  зазначених Правил.
Гарантійний строк складових частин (систем):
Гарантійні зобов’язання АСП не поширюються на складові частини (системи), надані йому Замовником.
Гарантійні зобов’язання АСП не поширюються на складові частини (системи) придбані у АСП, але не встановлені (підключені) або складені під час їх придбання на АСП або встановлені (підключені) або складані у третіх осіб без участі АСП, а вимоги Замовника у зв’язку з їх недоліками можуть бути пред’явлені лише виробнику  таких складових частин (систем).
 АСП здійснює гарантійний ремонт ТЗ згідно із зобов’язаннями Виробника (Продавця) ТЗ. Термін (строк) гарантії на виконані роботи та встановлені (використані) під час виконання гарантійного ремонту автомобіля (ТЗ) складові частини, запасні частини збігає одночасно з вичерпанням дії Гарантійних зобов’язань Виробника (Продавця) на ТЗ з урахуванням обмежень дії гарантії на окремі деталі, вузли та агрегати ТЗ відповідно до умов Гарантійних зобов’язань на автомобіль (ТЗ), які наведені у Сервісній книжці та/або Посібнику з експлуатації автомобіля та/або у Додатку «Гарантійні зобов’язання» до Договору купівлі-продажу автомобіля.
 
6. Замінені деталі.
 
Деталі (за виключенням тих, що були замінені по гарантії), що були замінені, передаються Замовнику в момент передачі ТЗ. Деталі, від яких Замовник відмовився, утилізуються і поверненню не підлягають, що не потребує додаткового погодження із Замовником.
 
7. Задоволення вимог Замовника щодо придбаних (замовлених) ним запасних частин та аксесуарів.
 
Замовник здійснює свої права щодо обміну, поверненню придбаних (замовлених) ним запасних частин, аксесуарів та повернення коштів в разі, якщо вони не споживалися (не встановлювалися), збережено їх товарних вигляд, споживчі властивості, голограмні етикетки (пломби), ярлики, а також розрахунковий документ (касовий чек) та накладна, видані Замовнику разом з придбаними запасними частинами, аксесуарами. Задоволення вимог Замовника в разі виявлення недоліків запасних частин, аксесуарів здійснюється відповідно до гарантійних зобов`язань та чинного законодавства, з урахуванням  пункту 5. цих умов.
 
8. Умови зберігання ТЗ на території АСП.
 
За залишені в автомобілі речі замовника, які не є комплектуючими виробами ТЗ, та про які не зазначено в акті передавання-приймання, АСП підприємство відповідальності не несе. Вартість зберігання одного ТЗ на стоянці АСП, визначається наказом по підприємству і стягується у наступних випадках: - нез'явлення (у передбачений строк) Замовника за ТЗ по якому виконано перелік робіт протягом 1ї доби для Замовників, що проживають в межах м. Києва, та 3х  діб для Замовників, які  проживають поза його межами; - якщо ТЗ знаходиться на території АСП в очікуванні запасних частин, що постачаються Замовником самостійно, але термін зберігання не повинен перевищувати більше 10ти діб, після чого умови зберігання обговорюються додатково; - якщо ТЗ знаходиться на території АСП в очікуванні сплати Замовником за виконані роботи та запчастини більше 3х діб; - ТЗ знаходиться на території АСП з оформленим "Наряд-замовлення" в очікуванні передплати згідно з пунктом 9. більш ніж 3 доби;  
 
9. Порядок розрахунків і видача ТЗ.
 
При проведенні ремонтних робіт протягом одного дня, Замовник здійснює оплату по завершенні робіт і після цього одержує ТЗ. При ремонті, трудомісткість якого перевищує 10 нормо-годин, Замовник зобов'язаний здійснити передплату в розмірі 100% вартості запасних частин і потрібних матеріалів, зазначених в "Наряд-замовленні". Замовник бере на себе зобов'язання здійснити остаточну оплату за виконані роботи, придбані/встановлені запчастини і використані матеріали відповідно до "Наряд-замовленні", протягом 2х днів з моменту повідомлення Замовника про закінчення робіт.  Передача відремонтованого автомобіля Замовникові здійснюється тільки після надходження оплати до АСП в повному обсязі. В разі прострочення остаточної оплати вступає в силу пункт 8.  даних умов виконання Замовлення. Оплата за зберігання береться тільки подобово з розрахунковою годиною 12-00.
Сторони погоджуються, що у випадку прострочення оплати Замовником, Виконавець має право притримати автомобіль в порядку ст. 594 - 597 Цивільного кодексу України та після 6 місяців звернути стягнення на ТЗ шляхом подачі позову до суду про погашення заборгованості та відшкодування витрат на зберігання.
У випадку надання послуг з  обслуговування/ремонту коли спрацьовує сигналізація(що блокує доступ до ТЗ) або засоби запобігання викраденню ТЗ не розблоковано, а також не забезпечено доступ до всіх елементів (моторне, багажні відділення, вузлів і тд.) ТЗ, час простою з цих причини оплачує Замовник.
При неможливість виконати послуги через викладені в цьому пункті причини Виконавець  інформує Замовника.
 
10. Повідомлення.
 
В разі зміни адреси проживання Замовником, він зобов'язаний повідомити письмово про це АСП. Неправильно вказана адреса та інші дані Замовника, зазначені в "Наряд-замовленні", не звільняють його від відповідальності за цим "Наряд-замовленням" перед АСП, щодо умов виконання Замовлення.
Ці умови виконання Замовлення є невід'ємною частиною "Наряд-замовлення".
 
11. Згода щодо внесення та обробки персональних даних у базах персональних даних Корпорації "УкрАВТО"
 
Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI (далі - Закон) я (Замовник) погоджуюсь на обробку моїх персональних даних в базах персональних даних АСП (ТОВ, ПАТ, ПрАТ), що знаходяться за вказаною адресою, відповідно до мети їх зібрання визначених в таких базах персональних даних. Також даним підтверджую, що мене ознайомлено володільцем (розпорядником) баз персональних даних з правами наданими мені відповідно до ст. 8 Закону в зв'язку із включенням моїх персональних даних до баз персональних даних Інформацію про порядок обробки персональних даних в базах персональних даних, їх місцезнаходження, мету зібрання персональних даних, зміст моїх персональних даних, перелік суб’єктів, котрі можуть бути передані мої персональні дані, долучені до баз персональних даних АСП мені відомо та зрозуміло, надано за власною згодою без будь-яких застережень.
 
12. Вимоги техніки безпеки та пожежної безпеки  на території АСП.
 
Забороняється:
 
1. Заїзд в будь-яку ремонтну зону АСП без дозволу майстра сервісного цеху.
 
2. Знаходитись під ТЗ, який обслуговується на підйомнику (без дозволу механіка).
 
3. Палити на території підприємства у не відведених для цього місцях.
 
4. Заїжджати в будь-яку ремонтну зону АСП:
 
при підтіканні пального з баку, або паливної системи ТЗ;
якщо в ТЗ знаходиться бензин в скляній чи капроновій тарі;
якщо в ТЗ знаходяться  небезпечні отрутохімікати, радіоактивні матеріали, вибухонебезпечні предмети та засоби.
5. Знаходитись на території підприємства в нетверезому стані або вживати спиртні напої.
 
6. Наносити збитки майну підприємства, розливати на території оливи, бензин, та інші експлуатаційні матеріали.
 
7. Брати в руки інструмент, вмикати та вимикати технологічне та інше обладнання АСП.
 
Підпис Замовника на наряд-замовленні свідчить про згоду Замовника з даними Умовами.
СТО Опель, Шевроле
СТО ЗАЗ, Chery
Восстановительный ремонт
Гарантийное обслуживание
Дополнительное оборудование
Програма лояльності Drive2U
Умови виконання замовлення
ЗАО "Автоцентр на кольцевой" "autozaz.kiev.ua"
© ООО «Автоцентр на Кольцевой»
© Создание сайта “AIST”
© 2000-2024 Правовая информация